Waarom bedrijven juist nú moeten investeren in datagedreven werken

De wereld staat op dit moment even stil. We hebben te maken met bizarre omstandigheden door het Corona virus. Binnen de economie reageert elke sector anders. Er zijn sectoren waar het drukker is dan normaal, terwijl weer andere sectoren compleet stil komen te liggen. Er is één ding dat alle sectoren op dit moment doen of zouden moeten doen: keuzes baseren op basis van data. DATA KINGDOM geeft drie redenen waarom bedrijven juist nu moeten investeren in datagedreven werken.

Niemand heeft dit ooit eerder meegemaakt

Wanneer een organisatie nog niet datagedreven werkt, zullen er keuzes gemaakt worden op basis van intuïtie. Door het Coronavirus leven op dit moment veel mensen in angst, waardoor het (misschien normaliter zo correcte) onderbuikgevoel wordt verstoord. Er zal dus worden gehandeld vanuit emotie. Keuzes die worden gemaakt op basis van angst of in tijden van onzekerheid kunnen mogelijk op lange termijn nadelige gevolgen hebben. Het is op dit moment niet mogelijk om te handelen vanuit ervaring, aangezien niemand ooit zoiets heeft meegemaakt.

Er is nu eindelijk tijd om te optimaliseren

Veel bedrijven hebben de prioriteiten nu liggen op het primaire proces. De winkel moet blijven draaien. Toch durven er nu weinig organisaties diensten af te nemen bij anderen. Er is een lage investeringsbereidheid, waardoor bedrijven vooral gefocust zijn op de interne werkzaamheden. De wereld daarbuiten lijkt wel stil te staan. Dit biedt echter kansen voor de optimalisatieslag die al maanden op de planning stond, maar steeds vooruit geschoven werd. Er is eindelijk tijd om de efficiëntie van de organisatie te vergroten.

Organisatie voorbereiden op datagedreven werken

Succesvolle organisaties werken datagedreven. Maar hoe zorgt u dat uw organisatie datagedreven gaat werken?
Wij schreven een white paper met daarin het stappenplan naar een datagedreven organisatie.

Kosten besparen op arbeidskrachten

Er zijn genoeg taken waar nu ineens weer tijd voor is: de taken die normaliter bleven liggen. Maar bleven deze liggen omdat ze niet belangrijk genoeg waren? Of omdat ze gewoon te veel tijd kosten ten opzichte van de voordelen? Het is nu tijd om dit structureel beter in te richten, door bijvoorbeeld automatisering. Taken zoals het opstellen van bepaalde rapportages of het verzamelen van informatie uit verschillende bronbestanden of systemen zijn tijdrovende klussen met als doel: het verkrijgen van inzicht. Door deze taken te automatiseren kan er in de toekomst bespaard worden op arbeidskrachten of kan de focus van de werkzaamheden van deze arbeidskrachten verlegd worden naar analyseren in plaats van data verzamelen. Dit brengt uw organisatie naar een hoger niveau

Dit is hét moment om te investeren

Op dit moment is het belangrijk snel te kunnen schakelen, op basis van feiten. Organisaties die datagedreven werken zullen op langere termijn succesvoller zijn. Om zo snel mogelijk datagedreven te kunnen gaan werken heeft DATA KINGDOM het “dashboard in 1 week” concept uitgerold. Binnen 5 werkdagen kan de organisatie keuzes maken op basis van de actuele status.

Wilt u meer weten over datagedreven werken of het “dashboard in 1 week” concept? Neem dan contact met ons op.

Vraag uw gratis datagedreven adviesrapport aan

Ik wil in contact komen, want...