Het opstellen van een datastrategie: hoe werkt dat?

 

Hoe zorg ik dat mijn organisatie meer datagedreven gaat werken?

Succesvolle organisaties nemen geen beslissingen op onderbuikgevoel. Deze organisaties baseren hun keuzes en doelstellingen op basis van data, en werken dus datagedreven. Maar hoe kunt u als organisatie beter datagedreven werken? Heeft uw organisatie al een datagedreven strategie?

Luisteren naar presentatie

Begin altijd met een strategie!

Met alle nieuwe data die we dagelijks verzamelen wordt het goed omgaan met data steeds belangrijker. Als je als organisatie of team echt datagedreven wilt worden, is een solide datastrategie cruciaal. Het werken met data kan nogal overweldigend zijn en het komt regelmatig voor dat mensen door alle cijfers de data niet meer zien. 

Een datastrategie kan worden opgesteld door antwoord te geven op de vragen rondom de volgende onderdelen

Organisatiedoelstellingen

Wat wil de organisatie bereiken? Wat zijn de lange termijndoelen? En welke korte termijn doelen hangen hieronder?

Data doelstellingen

De organisatiedoelstellingen zullen de basis zijn voor de data doelstellingen. Hierin leg je vast wat het doel is op het gebied van data. Er zou een duidelijke link met de organisatiedoelstellingen moeten zijn; bijvoorbeeld inzicht in de acquisitie of een gedetailleerd overzicht van de brutomarge per verkocht product. Welke inzichten zijn er nodig om de organisatiedoelstellingen te kunnen monitoren?

Data wensen-en eisen

Welke data zou je beschikbaar moeten hebben om je doelstellingen (zowel data- als organisatiedoelstellingen) te behalen? Wat mag je wettelijk wel en niet opslaan? En wat strookt niet met de integriteit en waarden van je organisatie?

Data-opslag en -veiligheid

Waar wordt de data bewaard? Hoe gevoelig is de informatie?Hoe snel en hoe vaak gaat de data worden geraadpleegd? Hoe lang bewaar je de opgeslagen data?

Databewerking

Wie is de eigenaar van welke data? Bij gebruik van externe tools: zijn er verwerkers overeenkomsten afgesloten? Klopt alles met de privacywetgeving (GDPR/AVG)? Welke personen zouden admin rechten moeten hebben?

Benieuwd naar het complete stappenplan om een datagedreven organisatie te worden?

Microsoft Certified