Hoe zorg ik voor een datagedreven cultuur? 

 

Een datagedreven cultuur opbouwen

Alle randvoorwaarden om datagedreven te kunnen werken zijn intussen geïmplementeerd. Nu is het een kwestie van doen! Zoals met elke verandering, zullen er pioniers nodig zijn. Goed voorbeeld doet volgen, dus het management zal elke beslissing die ze maken moeten onderbouwen met data. Wanneer wordt uitgesproken welke keuzes er strategisch gemaakt zijn, is het ook belangrijk te vermelden op basis van welke data dit gedaan is. Hoe ga je nu een datagedreven cultuur opbouwen?

Doe de belangrijke taken eerst

Een organisatiebrede kick-off met daarin het veranderverhaal is een goede start voor de nieuwe datagedreven cultuur. Wanneer het management een presentatie houdt met daarin de organisatiedoelstellingen, de data strategie en een presentatie van het dashboard, is de bereidheid om te veranderen in de meeste gevallen meteen aanwezig.

Vetrouw de medewerkers

Het is belangrijk dat het vertrouwen in data organisatiebreed wordt gedragen en gestimuleerd. Data definities zullen altijd centraal vastgelegd moeten worden, waardoor er een enkele bron van de waarheid gecreëerd wordt.

Stimuleer de medewerkers

Het is raadzaam de medewerkers te stimuleren om een datagedreven element op te nemen in de persoonlijke doelstellingen. Mensen moeten data willen gebruiken en anderen stimuleren dit ook te doen. HR zou (indien van toepassing) bij de functievereisten vast kunnen leggen welke data vaardigheden vereist zijn voor welke rol.

Tip

Zorg ervoor dat er televisieschermen of andere displays in de gemeenschappelijke ruimtes hangen met daarin de openbare KPI’s. Hierdoor raken medewerkers snel vertrouwd met het redeneren op basis van feiten.

Download onze white paper!

Een datagedreven cultuur opbouwen

Neem contact met ons op!

Microsoft Certified