Design Thinking workshop

Wat houdt dat in?

Om te kunnen bepalen wat er op een dashboard moet komen, is het belangrijk te weten op welke KPI’s de organisatie wil sturen. DATA KINGDOM faciliteert design thinking workshops om deze in kaart te brengen. Maar wat is een design thinking workshop?

Wat is design thinking?

Om uit te kunnen leggen wat een design thinking workshop is, zullen we eerst het concept ‘design thinking’ moeten uitleggen. Design Thinking is een moderne methode om innovatie op een creatieve manier vorm te geven. Het is een verzameling van verschillende activiteiten zoals het analyseren van de situatie, definiëren van het probleem, creatief denken, oplossingsgericht denken, schetsen en prototypes bouwen.

Wat is een design thinking workshop?

In een design thinking workshop wordt het concept Design Thinking toegepast om tot de inhoud van het dashboard te komen. In deze workshop zullen diverse vragen worden gesteld om de informatiebehoefte te inventariseren. Welke activiteiten voert u uit tijdens uw werkzaamheden? Wat zijn de grootste uitdagingen in uw werk? Welke activiteiten kosten het meeste tijd om inzichtelijk te maken?

Na het inventariseren van de gewenste inzichten, zal er een prioterisering aangebracht worden. Welke activiteiten zijn nu écht belangrijk om dagelijks up to date te hebben? Zijn er ook nog meetbare doelstellingen verbonden aan de inzichten? Alles schrijven we op! De inzichten die even niet de hoogste prioriteit hebben, worden even geparkeerd tot de volgende design thinking workshop.

Er worden duidelijke KPI’s bepaald aan de hand van de inzichten met de hoogste prioriteit. Maar hoe willen we deze KPI’s weergeven in het KPI dashboard? Er worden verschillende visualisatie mogelijkheden op kaarten gepresenteerd. Er komt weer een ronde met verdiepende vragen: Wat komt er op de x-as bij deze staafdiagram? Welke doorsneden zijn belangrijk voor deze taartdiagram? Willen we nog een bepaalde verdieping zien rondom de omzet? Welke visualisaties op het doorklik scherm? Uiteindelijk leiden de antwoorden op deze vragen tot een schets van het dashboard.

Wat gebeurt er na de design thinking workshop?

Na de sessie gaan wij bij DATA KINGDOM flink aan de slag. We verwerken wat er is besproken in de workshop tot een dashboard ontwerp. Binnen een paar dagen ontvangen de deelnemers een bestand met daarin de ontwerpen en de benodigde informatie om het dashboard te maken.

Wilt u ook een design thinking workshop voor uw organisatie?

Meer weten over de stappen na de workshop?

Download ons e-book ‘Ik wil een dashboard’ waarin wij het complete DATA KINGDOM proces uitleggen.

Neem contact met ons op!

Ik wil in contact komen, want...

15 + 13 =