Dashboard

Een online dashboard zorgt voor een beter overzicht van uw bedrijfsprocessen of activiteiten. U heeft meer inzicht met een dashboard.

Zorg dat u stuurt op de situatie van vandaag in plaats van de status van gisteren

Dashboard ontwikkelen

Waarom een online dashboard?

Er zijn verschillende redenen waarom u beter uw rapportages in een online dashboard met behulp van Power BI kunt weergeven dan bijvoorbeeld via een Excel rapportage.

Het gaat er om wat uw voorkeur heeft, maar u heeft meer inzicht met een dashboard.

Tijdrovend of volautomatisch?

Binnen Excel zijn meerdere handelingen vereist om een rapportage te maken. De data zal in een Excel geïmporteerd moeten worden, data moet worden samengevoegd, om vervolgens pas te kunnen beginnen met uw analyse. 

Een online dashboard haalt automatisch de data op uit de bron om volautomatisch de vooraf gedefinieerde analyses te tonen, zonder dat u hier iets voor hoeft te doen.

Complex of gebruiksvriendelijk?

Wanneer in Excel rapportages worden doorontwikkeld, worden deze rapportages naarmate ze groeien steeds complexer. Een complexe rapportage zorgt voor afhankelijkheid van de ontwikkelaar bij interpretatie van de informatie. 

Een online dashboard waarborgt niet alleen de continuïteit door de gebruiksvriendelijke, vastomlijnde weergave. Een dashboard geeft ook meer mogelijkheden in het toevoegen van gebruikersinstructies. 

Foutgevoelig of betrouwbaar?

Excel vraagt om menselijke handelingen, wat de foutgevoeligheid van de data en formules verhoogt. Dit kan leiden tot onbetrouwbare rapportages. 

Een online dashboard leest niet alleen de data correct uit, maar heeft ook de berekeningen en filters op een vooraf gedefinieerde definitie staan. Deze constante instellingen zorgen voor een hoge betrouwbaarheid, wat leidt tot rapportages waar vol vertrouwen op gesteund kan worden. 

Beperkt toegankelijk of altijd toegankelijk?

Wanneer een rapportage wordt ontwikkeld in een Excel bestand, is deze beperkt toegankelijk op de computer of laptop van de ontwikkelaar. Een andere mogelijkheid is dat het bestand op een gedeelde schijf staat waar meerdere personen toegang tot hebben, wat kan leiden tot conflicterende bewerkingen. 

Een online dashboard kan een oplossing bieden die alle medewerkers laat steunen op de meest actuele informatie, zonder het risico te hebben dat deze op een onjuiste wijze kan worden aangepast. Verder biedt een online oplossing de zekerheid van het steunen op de meest actuele informatie en voorkomt het inrichting van een correct versiebeheer. 

Een online dashboard is altijd toegankelijk, ook op je tablet of mobiele telefoon. 

Versnipperd of allesomvattend?

De meeste organisaties hebben een aantal versnipperde lijsten en Excel rapportages. Wanneer deze versnipperde data bij elkaar worden gevoegd, zullen inzichten ontstaan die eerder niet aan de orde kwamen. 

Een overkoepelend allesomvattend online dashboard biedt de mogelijkheid tot nieuwe bronoverstijgende informatie. Op basis van deze nieuwe informatie kunnen prestatie indicatoren ontwikkeld worden die de organisatie verder brengt. 

Neem contact met ons op!

2 + 7 =

Microsoft Certified