De start van DATA KINGDOM 

Augustus 2019..

Oprichtster Amber Kesselaer heeft in haar vorige banen honderden uren besteed aan het opstellen van rapportages. Maandelijkse rapportages die elke drie weken weer voor dezelfde cyclus zorgden: het uitvragen van de informatie, zorgen dat het verzameld werd, inzichten verzamelen en op een inzichtelijke wijze presenteren. Door de uitgebreide interesse in digitalisering, besloot zij zich te verdiepen in het automatiseren van deze handelingen.

Amber Kesselaer

De missie rondom het starten van een koninkrijk!

Na het verdiepen in diverse Business Intelligence tooling kwam zij in aanraking met Power BI. Eenvoudig in gebruik en erg overzichtelijk. Door bij diverse managementleden uit te vragen wat hun informatiebehoefte was, was zij in staat om haar eerste dashboard te bouwen. Dit smaakte naar meer! Amber kwam op het idee om door middel van design thinking de informatiebehoefte in kaart te brengen.

“Wij willen bouwen aan een imperium”

Het zelfverzonnen proces in combinatie met de wens om ooit te gaan ondernemen zorgde voor de basis van DATA KINGDOM. Het baas worden over de situatie in samenhang met een imperium op willen bouwen, leidde tot de koninklijke woordspelingen. De klant hoort altijd koning te zijn, ook over hun eigen data.

De DATA KINGDOM familie

Na uitgebreid marktonderzoek en verkenning is op 28 augustus 2019 DATA KINGDOM ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Een koninkrijk werd geboren.

Servinio Lepelblad

Hoe wij een imperium willen bouwen

DATA KINGDOM is een organisatie die focust op de manier hoe wij samen met onze medewerkers de missie en visie kunnen nastreven. Om dit te kunnen realiseren staat motivatie en samenwerking voorop. Zo staat DATA KINGDOM open voor ideeën, hebben wij vertrouwen in onze medewerkers én geven wij de ruimte om de medewerkers op persoonlijk niveau verder te kunnen ontwikkelen.

Persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers staat centraal en wordt er samen nagedacht én gewerkt om de missie en visie te realiseren. Dit dragen wij uit door onze kennis en vaardigheden te bundelen om voor de klant de informatiebehoefte in een overzichtelijk dashboard te creëren. Tevens heerst er bij DATA KINGDOM een familiecultuur. Leiders zijn mentoren en bestaat de organisatie uit teamwerk. Iedereen is vrij om met zijn eigen input te komen en fouten te maken.

DATA KINGDOM streeft ernaar om het beste uit jezelf te halen!

Al zouden wij de vraag stellen “Waar wilt DATA KINGDOM zijn over 5 jaar”, dan zouden wij zeggen “over 5 jaar zijn wij als team gegroeid op persoonlijk niveau, maar ook op bedrijfsniveau. Wij streven ernaar om een gevarieerd en breed aanbod van online dashboards op een effectieve en efficiënte manier voor de klant te ontwikkelen. Dit doen wij door middel van een prettige en veilige werkomgeving, waar medewerkers geïnspireerd raken om het beste uit zichzelf naar boven te halen. Tevens willen wij niet aantonen wat er beschikbaar is, maar wat de klant wil zien.”

Dit doen wij door door onze waarden te bundelen met onze streven:

  • Samenwerken
  • Innovatief
  • Open en transparant
  • Groei
  • Loyaliteit
  • Vertrouwen
  • Ontwikkeling

Neem contact met ons op!

5 + 6 =