Management dashboard

Wat was de vraag?

Laan 35 is een organsiatie die technisch VvE beheer levert door middel van het maken van meerjaren onderhoudsplannen (MJOP). Dit doen zij met meerdere werknemers voor verschillende VvE’s. De eigenaar van Laan 35 werkt met verschillende systemen voor de boekhouding en operationele actviteiten. Hij heeft DATA KINGDOM gevraagd alle relevante informatie te combineren in een dashboard. Hij wil graag kunnen voorspellen op basis van de huidige situatie wat de toekomst hem zal brengen qua financiën, maar ook voor zijn personeelsplanning.

Waar kijken we naar?

Data vanuit:

  • Snelstart
  • Operationeel zelfgebouwd systeem

Bijvoorbeeld:

  • Omzet dit jaar vergeleken met vorig jaar
  • Marge per medewerker
  • Verwachte omzet op basis van verschillende scenario’s
  • Aantal uren besteed per activiteit
  • Aantal uren buiten projectbudget
Caliber dashboard

Wat hebben we geleerd van dit project?

In dit project had de eigenaar de wens om bepaalde zaken te voorspellen. Echter was dit niet mogelijk omdat bepaalde variabelen die nodig waren voor deze voorspelling niet aanwezig waren. Wij hebben geleerd dat het belangrijk is om deze variabelen vooraf te identificeren, om tijdig te kunnen communiceren wat wel en niet mogelijk is. We kunnen u koning maken van uw data, maar niet de toekomst voorspellen.

Consultant perspectief complexe datamodel flextender

Hoe gaan wij te werk?

Om ervoor te zorgen dat uw finance dashboard perfect aansluit op de behoeften van uw organisatie, doorlopen we een zorgvuldig proces:

Data strategie sessie: In deze sessie komen we vooral halen, wat is de strategie van het bedrijf, is er een data strategie, wat zijn de belangrijkste KPI’s en de definities. Welke bronnen zijn er beschikbaar? Samen bespreken we de wensen voor het design van het dashboard.

Inspiratiesessie: Met de input van de data strategie sessie in de hand, werken we een inspiratie dashboard uit. Daarvoor gebruiken we dummy data. In de inspiratie sessie presenteren we het dashboard en scherpen we de requirements en definities uit de Data Strategy sessie verder aan.

Implementatie: daarna gaan we bronnen ontsluiten (bronsystemen, databases, excel, API’s), modeleren, visualiseren, governance inregelen en trainen. En het belangrijkste, gezamenlijk borgen dat data gedreven werken omarmt wordt in de organisatie. Hieronder kun je per fase gedetailleerd zien hoe we te werk gaan.

Neem contact met ons op!