Smarketing dashboard

Wat was de vraag?

Voor de dienst Datagedreven smarketing, die we samen met Relevant voor je klant leveren, kwam de vraag om inzicht te creëren in bepaalde Smarketing campagnes. Waar eerst nog een Excel werd gebruikt om de resultaten van de campagnes te meten, ontstond de behoefte om dit ook visueel te maken maken middels een dashboard met de “Smarketing funnel”

Sentia wilde in 1 oogopslag kunnen zien wat de verschillende leadbronnen, en met name de online leadbron icm marketing automation, nu daadwerkelijk opleveren in sales. 

Er was dus behoefte aan één overzicht waar zichtbaar is wat de conversie is van websitebezoeker tot aan een betalende klant. Ook alle tussenstappen en verantwoordelijken in dit proces moesten vanuit het dashboard te zien zijn.

*De data die wordt weergegeven in de afbeeldingen zijn gebaseerd op fictieve getallen en namen

Waar kijken we naar?

Data vanuit:

  • Google Analytics
  • Marketing Automation systeem Hubspot
  • Intern CRM systeem

Bijvoorbeeld:

  • Aantal website bezoekers
  • Aantal downloads van whitepapers en e-books, maar ook contactaanvragen met een specifieke sales vraag
  • Aantal marketing gekwalificeerde leads (ofwel de leads die ook daadwerkelijk in de doelgroep vallen en meerdere zaken hebben bekeken online)
  • Aantal sales gekwalificeerde leads (ofwel de leads die ook daadwerkelijk door sales zijn opgepakt)
  • Aantal afspraken die eruit zijn gekomen met uiteindelijke orderwaarde
Caliber dashboard

Wat is de toegevoegde waarde van het dashboard?

Veel marketing afdelingen struikelen over data. Er is tegenwoordig zoveel (online) data beschikbaar, dat rapportages nauwelijks goed te lezen zijn. Waar kijken we nu eigenlijk naar? En wat zeggen deze cijfers over het al dan niet goed verlopen van diverse campagnes? De toegevoegde waarde van dit Smarketing funnel dashboard is dat we nu heel gemakkelijk kunnen zien (per week, per maand maar ook per kwartaal en uiteindelijk per jaar) wat alle marketingactiviteiten hebben opgeleverd in “harde euro’s.”

Zo wordt het resultaat van de inspanningen tastbaarder en wordt het gemakkelijker om bij te sturen in/tijdens of na bepaalde campagnes. Uiteindelijk willen we tenslotte maar 1 ding bereiken met Smarketing: Zichtbaarheid die leidt tot conversie en loyale klanten. Het dashboard maakt het mogelijk om deze doelstelling te bereiken doordat de gebruiker koning wordt van zijn eigen data.

Wilt u ook een sales en marketing dashboard voor uw organisatie?

Het was mooie uitdaging waar wel meer marketingafdelingen behoefte aan lijken te hebben. Het is steeds belangrijk om datagedreven marketing te voeren.

Neem contact met ons op!

9 + 3 =

Microsoft Certified