De voor- en nadelen van API’s

In onze vorige blog, is een compacte uitleg besproken over wat API’s zijn. Hiermee heeft u een eerste ingeving gekregen over wat API’s zijn. Maar welke voor- en nadelen brengen API’s met zich mee? 

Het gebruik van API’s brengen meerdere voordelen, maar ook nadelen met zich mee. Deze voordelen en nadelen zijn, 

voor- en nadelen van API’s
vrouw achter computer

Voordelen:

Live data

API’s zorgen ervoor dat er een directe koppeling met een externe applicatie gelegd wordt. Hierdoor kunt u op elk zelf gekozen moment uw data opvragen bij de externe applicatie en ontvangen om door te sturen naar uw dashboards. Zo kunt u besluiten nemen op wat op dat moment actueel is. U zit dus kort op de bal, en wellicht ook korter dan uw concurrenten! 

Grotere flexibiliteit

Data opvragen bij een externe applicatie met behulp van een API, wordt uitgevoerd door middel van API requests op verschillende url’s (endpoints met filters). Hierdoor kunt u specifiek zijn in wat u wilt ophalen uit een externe applicatie en hebt u meer flexibiliteit. U kunt met behulp van API’s een grote variatie aan data naar verschillende locaties brengen en meerdere soorten analyses op de data uitvoeren. Hierdoor kunt u meerdere en specifiekere inzichten creëren en vanuit meerdere invalshoeken de juiste besluiten afwegen.

Verbeterde efficiëntie

Door het gebruik van een API, ontstaat er een directe koppeling. Hierdoor worden (de vaak handmatige) tussenstappen in het data verzamelingsproces geëlimineerd. Doordat de data direct gekoppeld wordt met het systeem, wordt het data verzamelingsproces geautomatiseerd en efficiënter gemaakt. Hierdoor is er minder inspanning en tijd nodig om de data uit een externe applicatie te halen en kan het proces sneller voortgezet worden. En dus kunt u ook zonder extra tijd te moeten vrijmaken, dit data collectieproces meerdere keren laten uitvoeren. 8x per dag kan al met de basis Power BI licentie. 

Nadelen:

Complexiteit

Doordat API’s meerdere vormen van authenticaties, documentaties en manier van werking hebben, wordt het gebruik van API’s complex. Het toepassen van API’s in uw systeem moet worden toegepast op basis van de opgezette API van de externe applicatie. Hoe deze API toegepast moet worden, documenteren de meeste externe applicaties in een documentatie. Wanneer de externe applicatie de documentatie niet op orden heeft of een ingewikkelde manier van het opzetten van de API request heeft, kan de initiële API request complex worden. 

De consultants van DATA KINGDOM hebben veel expertise en ervaring met verschillende API’s, en staan u graag bij met het ontsluiten van uw API. 

 

Afhankelijk van externe applicaties

Door een API te gebruiken kunt u data uit een externe applicatie ophalen en gebruiken in uw analyses. Echter betekent dit ook dat de data en de prestaties van de server afhankelijk zijn van de applicatie waar de data uit worden opgehaald. Wanneer de externe applicatie interne problemen meemaakt, worden deze problemen meegenomen tijdens het ophalen van de data met de API. Hierdoor kan het bijvoorbeeld voorkomen dat data incorrect zijn opgeslagen in de externe applicatie en hierdoor incorrecte data in uw systeem worden opgeslagen. 

Om deze reden adviseren wij om de data die u terug krijgt na een API request periodiek te monitoren, altijd in contact te blijven met de externe applicatie leverancier, en aankondigingen en release notes van de externe applicatie goed door te nemen.

Beperkt aantal ophaal vermogen

De meeste API’s hebben een specifiek aantal dataregels die per API request opgehaald kunnen worden. Het aantal dataregels die opgehaald kunnen worden is afhankelijk van de externe applicatie. Dit kan betekenen dat u door middel van 1 API request 100-250 dataregels kunt ophalen. 

Wanneer u meer dan het max aantal dataregels wilt ophalen dan toegelaten wordt door de externe applicatie, dan zou u de API requests in batches kunnen uitvoeren. Dit betekent dat u meerdere API requests achter elkaar uitvoert en ondertussen de data ‘opslaat’ in het systeem. Echter kan dit ervoor zorgen dat de server een downtime krijgt en het data verzamelingsproces gestopt wordt. 

Om dit te voorkomen zet u liefst een “custom function” op die de data voor u ophaalt.

Deze functie zou u onder andere kunnen opzetten in het Power Platform. De consultants van DATA KINGDOM heeft hiervoor expertise en ervaring bij, en staan open om u hiermee te helpen. 

Kan niet alle functionaliteiten van een database overnemen 

API’s kunnen ervoor zorgen data uw data vanuit een externe applicatie direct in uw eigen systeem gebruikt kunnen worden. Hierdoor wordt de tussenstap van het gebruik van een database geëlimineerd. Echter kunnen API’s niet alle functionaliteiten van een database vervangen. Als u alleen API’s gebruikt voor uw data verzameling en opslag kunt u een beperkt aantal dataregels ophalen en gebruiken binnen uw analyses.

Het gebruik van API’s kan goed gebruikt worden wanneer u niet veel data tegelijkertijd uit de externe applicatie wilt halen. Maar wanneer u data wilt kunnen visualiseren over een langere tijdsperiode of van grotere aantallen, heeft u een database nodig voor de opslag van de data. Als u geen database opzet en alleen een API gebruikt voor het verzamelen van een groot aantal dataregels, kan dit ervoor zorgen dat het ophalen een langere procestijd nodig heeft of dat het systeem te veel capaciteit nodig heeft, waardoor het proces wort gestopt. 

Om de analyses te kunnen maken over een langere tijdperiode of over een groot aantal dataregels, kunt u een uiteraard een database opzetten. Dat kan een heel data platform zijn, maar ook een minder complexe oplossing zoals Microsoft Dataverse. 

effectieve rapporten tips

Zoals te lezen, brengen API’s meerdere voordelen met zich mee die ervoor kunnen zorgen dat uw data verzamelingsproces wordt geoptimaliseerd. Echter brengen API’s ook meerdere nadelen met zich mee. Daarom is het belangrijk om deze nadelen naast de voordelen ook mee te nemen in de keuze of u een API wilt inzetten in uw data verzamelingsproces. 

In een volgende blog bespreken wij welke voorbereiding u moet nemen om een API te ontsluiten naar Power BI. 

Nena Renting

Prinses Data & Analyse @ Data Kingdom

Nena Renting

Wilt u ook een API koppeling laten ontwikkelen?

Ik wil in contact komen, want...

Microsoft Certified