Diensten

DATA KINGDOM heeft alles in huis om te sturen op de situatie van vandaag en morgen. Wij kunnen u helpen door het ontwikkelen van een dashboard en deze gebruiksklaar voor u op te leveren. Wanneer u niet genoeg kunt krijgen van de mogelijkheden van een dashboard, kunnen wij uw personeel trainen om zelf een dashboard te bouwen.

conference room

Een Dashboard opleveren

Het meest relevante dashboard kan alleen ontwikkeld worden als alle belanghebbenden zijn meegenomen in de nieuwe manier van rapporteren. Om te zorgen dat aan de informatiebehoefte van de toekomstige gebruiker wordt voldaan heeft DATA KINGDOM een stappenplan opgesteld. 

Deze stappen kunnen apart, maar ook als pakket, afgenomen worden.

Design thinking sessie

De design thinking sessie is een workshop om met de toekomstige gebruikersgroep de informatiebehoefte naar boven te halen. Aan het einde van deze sessie zullen allen aanwezigen een duidelijk beeld hebben voor welke uitdagingen het dashboard een oplossing zal bieden. 

Post its workshop

In kaart brengen van databronnen

Op basis van de informatiebehoefte wensenlijst zal er een inventarisatie gedaan worden uit welke databronnen deze informatie opgehaald kan worden.
 

Om data real-time beschikbaar te kunnen stellen is het belangrijk dat de databronnen online aanroepbaar zijn. Wanneer de data niet direct online beschikbaar is, kan er gezocht worden naar een tussenoplossing om toch aan de informatiebehoefte van de toekomstige gebruiker te kunnen voldoen.  

macbook

Ontwikkelen van het online dashboard

Nu alle voorbereidingen getroffen zijn, kan de ontwikkeling van het dashboard beginnen. 

Het dashboard wordt ontwikkeld op basis van Microsoft Power BI. Power BI is een interactieve Business Intelligence tool voor het visualiseren van data. Het doel is om Business Intelligence beschikbaar te maken voor de eindgebruiker. Dit wordt gedaan door middel van het combineren van data, het creëren van rapporten en het beschikbaar maken van deze rapportages. 

Tijdens de ontwikkeling van het dashboard zal er geregeld contact zijn om de gebruiksvriendelijkheid van het dashboard te toetsen. 

Training in correct gebruik van het dashboard

Na oplevering van het dashboard zal er een presentatie gegeven worden van de mogelijkheden en functionaliteiten van het dashboard. Toekomstige gebruikers zullen geïnstrueerd worden hoe de management informatie in het dashboard geïnterpreteerd moet worden. Deze instructie is waardevol om te kunnen waarborgen dat de voordelen van het dashboard volledig benut worden. 

whiteboard with sheets

Evaluatie

Nadat de gebruikers voor een bepaalde periode met het dashboard gewerkt hebben, zal er een evaluatie georganiseerd worden. 

Op basis van de evaluatie kan duidelijk worden of door voortschrijdend inzicht bepaalde management informatie op een andere wijze weergegeven moet worden. Verder kan ook de wens tot doorontwikkeling naar voren komen, doordat behoeftes aan het ontsluiten van nieuwe management informatie zijn ontstaan. 

De toegevoegde waarde van het dashboard kan verhoogd worden door te zorgen dat het constant relevant is voor de gebruiker. Tijdige evaluaties zijn daarom een belangrijke stap in het verhogen van de impact van het dashboard.

Interesse in nadenken over een dashboard?

reading book

Kennis in huis halen?

Bent u geïnspireerd geraakt door de mogelijkheden van een (online) dashboard, maar wilt u dit bij uw eigen klanten toepassen? Haal de kennis in huis door uw medewerkers een training te laten volgen in het ontwikkelen van een (online) dashboard. DATA KINGDOM kan diverse trainingen aanbieden om uw werknemers de kennis bij te brengen om een simpel tot complex dashboard te ontwikkelen.